455

بسته ها

455 در سه بسته متفاوت عرضه شده است:
بسته معمولی: مناسب برای خرده فروشان، مغازه ها و بقیه تجارتهای کوچک .
بسته طلایی: مناسب برای خطوط هوایی، رستورانها و بقیه تجارتهای متوسط.
بسته پلاتنینویم: مناسب برای سفارتخا نه ها، شرکتهای مخابراتی، هتلهای بزرگ و تجارتهای کلان

نظریات

فیسبوک